ΩΡΑΡΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Σύνταγμα
Κριεζώτου 1δ, Σύνταγμα

 Δευτέρα - Σάββατο 10:00-22:00

Κυριακή: 11:00-19:00
Κηφισιά
Λεωφ. Κηφισίας 369, Κηφισιά

Δευτέρα - Κυριακή: 10:00-23:00

Cellier Κηφισιά
Συγγρού
Λεωφ. Συγγρού 320, Καλλιθέα

Δευτέρα - Σάββατο: 10:00-22:00

Κυριακή: 11:00-19:00
Ψυχικό
Αδριανείου 23, Νέο Ψυχικό

Δευτέρα - Σάββατο: 10:00-22:00

Κυριακή: 11:00-19:00
Συγγρού - ΦΙΞ
Λεωφ. Συγγρού 96, Αθήνα

Δευτέρα - Κυριακή: 10:00-23:00

Cellier Συγγρού ΦΙΞ
Μαρούσι
Λεωφ. Κηφισίας 144, Μαρούσι

Δευτέρα - Σάββατο: 10:00-23:00

Κυριακή 11:00-19:00
Cellier Μαρούσι
Navarino Waterfront Agora
Κατάστημα 21, Γιάλοβα

Πάλι κοντά σας το 2024
Cellier Navarino Waterfront Agora