ΩΡΑΡΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Σύνταγμα
Κριεζώτου 1δ, Σύνταγμα

8-20 Αυγούστου 2022

Δευτέρα: 10:00-18:00
Τρίτη: 10:00-18:00
Τετάρτη: 10:00-18:00
Πέμπτη: 10:00-18:00
Παρασκευή: 10:00-18:00
Σάββατο: 10:00-18:00


Κυριακή 14/8 και Δευτέρα 15/8: Κλειστά


Cellier Σύνταγμα

Κηφισιά
Λεωφ. Κηφισίας 369, Κηφισιά

Δευτέρα: 10:00-23:00
Τρίτη: 10:00-23:00
Τετάρτη: 10:00-23:00
Πέμπτη: 10:00-23:00
Παρασκευή: 10:00-23:00
Σάββατο: 10:00-23:00

Κυριακή 14/8 και Δευτέρα 15/8: 11:00-19:00


Cellier Κηφισιά
Συγγρού
Λεωφ. Συγγρού 320, Καλλιθέα

8-20 Αυγούστου 2022

Δευτέρα: 10:00-18:00
Τρίτη: 10:00-18:00
Τετάρτη: 10:00-18:00
Πέμπτη: 10:00-18:00
Παρασκευή: 10:00-18:00
Σάββατο: 10:00-18:00

Κυριακή 14/8 και Δευτέρα 15/8: Κλειστά


Cellier Συγγρού
Ψυχικό
Λεωφ. Κηφισίας 156, Νέο Ψυχικό

8-20 Αυγούστου 2022

Δευτέρα: 10:00-18:00
Τρίτη: 10:00-18:00
Τετάρτη: 10:00-18:00
Πέμπτη: 10:00-18:00
Παρασκευή: 10:00-18:00
Σάββατο: 10:00-18:00

Κυριακή 14/8 και Δευτέρα 15/8: Κλειστά


Cellier Ψυχικό
Συγγρού - ΦΙΞ
Λεωφ. Συγγρού 96, Αθήνα

Δευτέρα: 10:00-23:00
Τρίτη: 10:00-23:00
Τετάρτη: 10:00-23:00
Πέμπτη: 10:00-23:00
Παρασκευή: 10:00-23:00
Σάββατο: 10:00-23:00

Κυριακή 14/8 και Δευτέρα 15/8: 11:00-19:00


Cellier Συγγρού ΦΙΞ