ΩΡΑΡΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Σύνταγμα
Κριεζώτου 1δ, Σύνταγμα

Δευτέρα - Σάββατο: 10:00-22:00
Κυριακή & Αργίες: 11:00-19:00
Σάββατο 25/3: 11:00-19:00
Κυριακή 26/3: Κλειστά


Cellier Σύνταγμα

Κηφισιά
Λεωφ. Κηφισίας 369, Κηφισιά

Δευτέρα - Κυριακή: 10:00-23:00
Σάββατο 25/3: 10:00-23:00
Κυριακή 26/3: 10:00-23:00
Συγγρού
Λεωφ. Συγγρού 320, Καλλιθέα

Δευτέρα - Σάββατο: 10:00-22:00
Κυριακή & Αργίες: 11:00-19:00
Σάββατο 25/3: 11:00-19:00
Κυριακή 26/3: Κλειστά
Ψυχικό
Λεωφ. Κηφισίας 156, Νέο Ψυχικό

Δευτέρα - Σάββατο: 10:00-22:00
Κυριακή & Αργίες: 11:00-19:00
Σάββατο 25/3: 11:00-19:00
Κυριακή 26/3: Κλειστά
Συγγρού - ΦΙΞ
Λεωφ. Συγγρού 96, Αθήνα

Δευτέρα - Κυριακή: 10:00-23:00
Σάββατο 25/3: 10:00-23:00
Κυριακή 26/3: 10:00-23:00

Μαρούσι
Λεωφ. Κηφισίας 144, Μαρούσι

Δευτέρα - Κυριακή: 10:00-23:00
Σάββατο 25/3: 10:00-23:00
Κυριακή 26/3: 10:00-23:00